Maklumat Perundangan

Get started Speak to us
With investment, your capital is at risk.

Berikut adalah dokumen-dokumen PDF yang mengandungi maklumat undang-undang mengenai XGLOBAL Markets dan operasinya.

Perjanjian Pelanggan

Perjanjian yang merupakan asas di mana Syarikat menyediakan khidmat pelaburan serta aktiviti dan perkhidmatan sampingan kepada Pelanggan.

View PDF

Terma dan Syarat

Terma dan Syarat CFD perdagangan menguruskan tindakan dan menetapkan peraturan (iaitu kaedah-kaedah perdagangan) yang berkaitan dengan penerimaan dan penghantaran dan pelaksanaan perintah Pelanggan (yang dikenali sebagai “syarat dagangan”).

View PDF

Dasar Pelaksanaan Terbaik

Dokumen yang meringkaskan dasar dan prosedur yang ditubuhkan oleh Syarikat untuk mematuhi matlamatnya bertindak mengikut kepentingan Pelanggan apabila menghantar pesanan kepada entiti lain untuk pelaksanaan.

View PDF

Pengkategorian Pelanggan

Dokumen yang menyediakan maklumat mengenai tiga kategori Pelanggan (” Runcit”, “Profesional” dan “Rakan Kongsi yang Layak”).

View PDF

Makluman Risiko

Dokumen yang menyediakan panduan mengenai dan amaran risiko yang berkaitan dengan perdagangan dan/atau melabur dalam instrumen kewangan yang ditawarkan oleh Syarikat dalam konteks menyediakan pelaburan dan/atau perkhidmatan sokongan.

View PDF

Dasar Konflik Kepentingan

Dasar yang menggambarkan pengaturan organisasi dan pentadbiran Syarikat direka untuk mengenal pasti dan menghalang konflik kepentingan.

View PDF

Kumpulan Wang Pampasan Pelabur

Dokumen yang menerangkan langkah-langkah Syarikat diperlukan untuk memastikan perlindungan dana Pelanggan, termasuk butiran ringkasan Dana Pampasan Pelabur, yang terpakai kepada Syarikat kerana aktivitinya dalam Negara Anggota Kesatuan Eropah.

View PDF

Aduan Prosedur

Dokumen yang menyediakan prosedur bagi pengendalian yang munasabah dan aduan segera atau rungutan yang diterima daripada Pelanggan.

View PDF

Pengurusan Risiko Pendedahan Tahun 2015

Dokumen itu telah disediakan mengikut peruntukan Cyprus Securities and Exchange Commission untuk keperluan modal kerja bagi firma pelaburan

View PDF

Discretionary investment management